Bezpečnostní systémy KERNUN

Jsme výrobcem bezpečnostních řešení KERNUN, která poskytují vysokou míru kybernetické bezpečnosti zejména v oblasti síťové a internetové bezpečnosti. Cíleně se zaměřují na specifické hrozby a rizika v prostředí svého nasazení, zohledňují lokální aspekty a umí na ně flexibilně reagovat.

Nabízíme Firewall KERNUN UTM pro komplexní zabezpečení síťové infrastruktury, Web filtr KERNUN Clear Web pro bezpečný a efektivní přístup na internet a Kernun Business Intelligence pro analýzu dat a reporting.

KERNUN UTM Firewall

Unified Threat Management
Komplexní zabezpečení sítě

Integruje bezpečnostní prvky do jednoho zařízení pro komplexní zabezpečení síťové infrastruktury.

 • Firewall, Antivirus, Antispam
 • Ochrana DNS a mailového provozu
 • Ochrana webového provozu
 • HTTP a HTTPS inspekce
 • Autentizace uživatelů
 • Šifrovaný VPN vzdálený přístup
 • Centrální správa a monitoring
 • Bezpečné propojení sítě poboček

 

Síťová bezpečnost

KERNUN Clear Web

Internet Security Gateway
Řízení webového provozu

Web filtr pro bezpečný a efektivní přístup na internet. Chrání interní síť, poskytuje detailní reporting, šetří datovou linku a snižuje zneužívání internetu.

 • Bezpečný a efektivní přístup na internet
 • Přesná kategorizace webového obsahu
 • Pravidla pro jednotlivce i skupiny
 • Uplatnění bezpečnostní politiky v praxi
 • Přehled a statistiky návštěvnosti
 • Prevence před zavirováním sítě
 • Úspora kapacity datové linky

 

Internetová bezpečnost

KERNUN Business Intelligence

Network Activity Reporter
Vizualizace síťové komunikace

Nabízí detailní pohled do síťového provozu organizace a poskytuje pokročilé monitorovací nástroje pro analýzu dat a reporting.

 • Blíže k jádru poskytovaných dat
 • Centrální sběr provozních záznamů
 • Detekce anomálií a hlášení incidentů
 • Odhalení komunikačních vazeb
 • Vizualizace dat a výsledků analýz
 • Reporty klíčovým manažerům
 • Podpora strategického řízení

 

Monitoring a reporting

KERNUN EDU

Webový filtr pro školy
Ve škole na internet bezpečně

Umožňuje aktivně předcházet rizikům spojených s internetovou bezpečností žáků ve školách.

 • Bezpečný přístup na internet ze školní sítě
 • Zabezpečení školní Wi-Fi sítě
 • Přesná kategorizace obsahu stránek
 • Pravidla pro jednotlivce i skupiny
 • Blokování neoprávněných požadavků
 • Detailní přehled o webovém provozu
 • Monitoring a statistiky návštěvnosti
 • Prevence před zavirováním sítě
 • Úspora kapacity datové linky

 

bezpečný internet ve škole

KERNUN Branch Access

Secure Branch Network
Bezpečná pobočková síť

Bezpečné propojení jednotlivých poboček do centrální sítě, chráněné silným šifrováním.

 • Bezpečná pobočková síť
 • Oboustranná šifrovaná komunikace
 • Distribuce LAN do oddělených lokalit
 • Jednotná správa a politika řízení
 • Monitoring provozu a statistiky
 • Vyhledávání provozních anomálií
 • Topologie hvězdy nebo full mesh

KERNUN ATR

Adaptive Traffic Routing
Dostupnost internetových služeb

Zajištění vysoké dostupnosti poskytovaných internetových služeb a aplikací na úrovni WAN.

 • Load balancing mezi datovými centry
 • Rozložení zátěže dynamickým DNS
 • Monitoring více tras k DC nebo službě
 • Monitoring dostupnosti a kvality připojení
 • Směrování provozu funkční trasou
 • Směrování provozu do funkční lokality
 • Řešení pro multihoming

KERNUN chrání významné české instituce a společnosti z oblasti veřejné správy, bankovnictví, školství i průmyslu.

Více informací o bezpečnostních produktech a řešeních:

www.KERNUN.cz