Nabízíme řešení IT bezpečnosti

Nabízíme řešení ochrany dat a informací, které jsou dnes jedním z nejvýznamnějších aktiv každé společnosti. Při tom vždy bereme na zřetel nejen požadavky legislativy, ale zejména specifickou situaci konkrétního zákazníka, jeho individuální požadavky, interní procesy i aktuální stav informačního systému a jeho řízení.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně dat a informací, poskytujeme odborné konzultační služby ICT včetně outsourcingu i svěřené správy. Jsme také výrobcem firewallových řešení KERNUN pro vysoké zabezpečení počítačových sítí a internetové komunikace.

Využijte odbornost a zkušenosti

Pomůžeme vám

  • Odhalit slabá místa v zabezpečení IT systémů
  • Analyzovat a identifikovat nejzávažnější hrozby
  • Navrhnout a realizovat účinná bezpečnostní opatření
  • Sledovat efektivitu systému ochrany a zabezpečení dat
  • Splnit zákonné povinnosti a požadavky nadřízených orgánů
  • Zvyšovat celkovou úroveň informační bezpečnosti