Úspěšné řízení GDPR a ochrana osobních údajů

Čím více osobních dat evidujete, tím většímu riziku s jejich zabezpečením se vystavujete. Pomůžeme vám zavést pravidla pro bezpečnou správu a ochranu osobních údajů včetně bezpečnostního auditu používaných informačních systémů, webových aplikací a služeb.

Pro dosažení souladu s nařízením GDPR nabízíme systém řízení bezpečnosti a ochrany osobních dat včetně výkonu funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů. Využijte naši odbornost a zkušenosti.

Analýza a směrnice GDPR

Nabízíme detailní analýzu současného stavu evidence, zpracování a ochrany osobních údajů ve vaší organizaci včetně identifikace rizik, které podléhají nařízení GDPR.

 • Audit evidence a zpracování údajů
 • Identifikace rizikových operací
 • Návrh souladu s nařízením GDPR
 • Plán realizace nápravných opatření
 • Řízení implementace a kontrola
 • Školení odpovědnosti
 • Směrnice a organizační pravidla

Bezpečnost a ochrana dat

Provádíme bezpečnostní audit informačních systémů, aplikací a služeb. Na základě simulace reálného útoku odhalíme včas bezpečnostní nedostatky a navrhneme nápravná opatření.

 • Bezpečnostní audit technické ochrany
 • Penetrační testy informačních systémů
 • Testy dostupnosti a odolnosti zařízení
 • Úroveň pseudonymizace a šifrování dat
 • Havarijní plán při porušení ochrany
 • Retest implementovaných opatření
 • Pravidelná kontrola zabezpečení

Pověřenec osobních údajů

Poskytujeme certifikovaný výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů DPO. Využijte naši odbornost a zkušenosti s legislativou nařízení GDPR.

 • Poradenství správcům a zpracovatelům
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Dohled nad udržením souladu s GDPR
 • Kontaktní místo pro subjekty údajů
 • Hlášení bezpečnostních incidentů
 • Komunikace s dozorovými orgány
 • Odborná školení zaměstnanců

Důvěrnost, integrita, dostupnost

Ochrana osobních údajů GDPR není jednorázová akce. Pomůžeme vám zavést firemní procesy pro bezpečnou správu a zpracování osobních údajů včetně výkonu funkce Pověřence DPO.