Návrh bezpečnostní politiky a informační koncepce

Bez jasně definovaných pravidel, zodpovědností a kontrolních mechanismů nelze uvažovat o zavedení funkčních procesů odpovědného řízení bezpečnosti informací v žádné organizaci. Navrhneme bezpečnostní politiku a plán informační koncepce, které vám pomohou účinně zajistit bezpečnost informací a její dlohodobé řízení.

Nabízíme návrh Bezpečnostní politiky, Bezpečnostní dokumentaci, Implementační studii, Havarijní plán BCP, Havarijní plán ICT i Plán obnovy DRP.

Bezpečnostní politika

 • Definice základních parametrů, pravidel, postupů a požadavků pro řízení bezpečnosti informací
 • Určení zodpovědností, nastavení procesů a kontrolních mechanismů
 • Formulace požadavků na ochranu aktiv a i lidských zdrojů
 • Zajištění souladu s vybranými normami a standardy
 • Využití best-practices v daném oboru

Bezpečnostní dokumentace

 • Dokumentace bezpečnostní strategie a informační koncepce
 • Detailní provozní dokumentace bezpečnostních politik
 • Příručka uživatele, Příručka správce, Příručka bezpečnostního správce
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Metriky bezpečnosti
 • Projekt bezpečnosti
 • Plán zálohování

Implementační studie

 • Podrobně rozpracovává vybraná opatření ke snížení rizik
 • Vyčísluje finanční, organizační a časové nároky
 • Precizuje doporučení pro management rizik

Havarijní plán BCP

Business Continuity Plan

 • Popis krizových scénářů pro zajištění kontinuity organizace, zejména hlavních obchodních procesů
 • Výčet preventivních opatření a popis jednotlivých kroků v případě výskytu nepříznivé situace, výpadku či havárie
 • Určení konkrétní zodpovědnosti a časové posloupnosti

Havarijní plán ICT

IT Services Continuity Plan

 • Popis krizových scénářů pro zabezpečení ICT podpory organizaci, zejména hlavním obchodním procesům
 • Výčet preventivních opatření a popis jednotlivých kroků v případě výskytu nepříznivé situace, výpadku či havárie s určením konkrétní zodpovědnosti, časové posloupnosti a návaznosti na další plány

Plán obnovy DRP

Disaster Recovery Plan

 • Nastavení procesů pro rychlou obnovu po havárii s cílem zajištění optimální rychlosti obnovy
 • Definice priorit a minimalizace ztrát souvisejících s výpadky