Testy zranitelností odhalí včas skryté hrozby

Testy zranitelností jsou díky využití automatizovaných nástrojů detekce, jedním z nejrychlejších způsobů, jak identifikovat slabá místa dřív, než budou odhalena skutečným útočníkem. Pravidelným testováním začnete aktivně řídit bezpečnostní rizika a kybernetické hrozby.

Pomůžeme vám nastavit optimální cyklus a interval testování. Odhalíme včas skryté hrozby, identifikujeme zranitelnosti a navrhneme nápravná opatření k jejich eliminaci.

Test webové aplikace

Poskytneme vám základní přehled o úrovni zabezpečení vaší webové aplikace nebo internetové služby. Zaměříme se zejména na použité komponenty aplikací, mechanismy autentifikace, použité šifrovací sady a možnosti jejich zneužití.

Externí test sítě

Testem prověříme odolnost bezpečnostních opatření vůči útočníkům působícím z vnějšího prostředí. Zaměříme se na ochranu vůči neoprávněnému přístupu do vašich systémů či neautorizovanému přístupu k datům.

Interní test sítě

V testu se zaměříme na všechny dostupné uživatelské stanice a serverovou infrastrukturu uvnitř společnosti. Prověříme náchylnost vnitřní sítě vůči vektorům útoků vedených zevnitř včetně přítomnosti malware nebo nedostatků v šifrování a ochraně dat.

Audit konfigurace

Porovnáme konfiguraci vašich systémů s doporučenými standardy s důrazem na celkovou bezpečnost a doporučíme nejvhodnější způsob nápravy.

Simulace DoS útoku

Nečekejte, až útočník otestuje kvalitu vašich opatření na potlačení DoS útoků. Provedeme zátěžový test a vy zjistíte, jaký nápor vaše systémy a aplikace zvládnou.

Phishing

Až 70 % kybernetických útoků probíhá prostřednictvím phishingu. Vytvoříme simulaci útoku s cílem získat přihlašovací údaje vašich zaměstnanců. Můžeme se zaměřit také na jednotlivce v organizaci a provést tzv. spear-phishing.

Penetrační testy

Chcete do hloubky prověřit stav zabezpečení vaší IT infrastruktury a uživatelů. Připravíme na míru penetrační testy interní a externí sítě, bezdrátových sítí a set testů zaměřených na uživatele a jejich znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Školení uživatelů

Uživatelé patří mezi nejzranitelnější články v oblasti bezpečnosti. Nabízíme odborné workshopy, na kterých názorně předvedeme možné dopady na organizaci i osobní život. Školením uživatelů předejdete mnoha potenciálním vektorům útoku.

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva obsahuje výčet nalezených zranitelností a ohodnocení stupně jejich závažnosti. Doporučuje opatření k jednotlivým zranitelnostem na snížení rizik a poskytuje manažerské shrnutí pro strategické řízení bezpečnosti.

Jsou vaše data dostatečně zabezpečena?

Sestavíme vám test zranitelností na míru a prověříme skutečnou úroveň ochrany vaší infrastruktury.