Bezpečná firemní síť

Aplikační Firewall KERNUN UTM

Řešení integruje bezpečnostní prvky do jednoho zařízení a poskytuje komplexní zabezpečení vaší interní sítě před útoky z internetu.

Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana přenášených dat, ochrana mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, bezpečný přístup na internet, ale také rozsáhlé možnosti autentizace uživatelů nebo šifrovaný VPN přístup umožňující bezpečné propojení poboček.

Chrání a kontroluje data, firemní know-how, emaily, protokoly, počítače, jednoduše celou privátní síť.

 • Firewall, Antivirus, Antispam
 • Ochrana DNS a mailového provozu
 • Ochrana webového provozu
 • HTTP a HTTPS inspekce
 • Autentizace uživatelů
 • Šifrovaný VPN vzdálený přístup
 • Centrální správa a monitoring

Kybernetická bezpečnost

Aplikační Firewall KERNUN UTM představuje systémové bezpečnostní řešení, které splňuje vysoké nároky na zajištění kybernetické bezpečnosti, ochrany dat, uživatelů a IT zdrojů. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana přenášených dat, ochrana webového provozu a mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také rozsáhlé možnosti autentizace uživatelů nebo šifrovaný VPN přístup.

Ochrana webového provozu

Důkladná analýza HTTP a HTTPS protokolů umožňující detailní kontrolu a vynucení pravidel bezpečnostní politiky. Uživatelé, data, IT zdroje jsou bezpečně chráněni autentizací, identifikací skutečného typu souboru a antivirovou kontrolou. Bezpečný přístup uživatelů na internet může být navíc efektivně řízen webovým filtrem KERNUN Clear Web, který v praxi dosahuje až 98% úspěšnost přesné kategorizace webového obsahu.

Ochrana DNS a E-mailu

Vaše interní síť a uživatelé se nestanou oběťmi stále rostoucího počtu útoků na doménová jména a jejich překlad. Komunikace s DNS servery prochází výhradně přes DNS proxy, která kontroluje správný překlad dotazovaného jména. Kompletně integrovaná kontrola odchozí i příchozí elektronické pošty zahrnuje ochranu proti spamům, virům, phishingovým útokům a jiným hrozbám.

Řízení bezpečnostní politiky

Vysoká míra flexibility při nastavení bezpečnostních politik od jednoduchých pravidel stavové inspekce až po sofistikované řízení na úrovni aplikačních protokolů. Pravidla bezpečnostních politik tak mohou být vázaná na konkrétního uživatele, skupinu, pracovní tým včetně autentizace uživatelů na terminálových serverech.

Autentizace a VPN přístup

Podpora široké škály autentizačních mechanizmů jako jsou Active Directory, Kerberos, LDAP, RADIUS, případně konfigurace na stávající autentizační infrastrukturu. Pravidla vázaná na konkrétního uživatele či skupinu. VPN poskytuje uživatelům bezpečný a flexibilní vzdálený přístup k vnitropodni­kovým zdrojům a službám. Stejně tak umožňuje bezpečné propojení firemních poboček pomocí šifrovaných tunelů.

Administrace a monitoring

Centrální správa poskytuje detailní reporting a nabízí přehled o veškeré komunikaci v interní síti s přesností na organizaci, geografickou jednotku, skupinu zaměstnanců či jednotlivce. Administrace navíc umožňuje interaktivně zadávat požadavky na jednotlivé typy výsledků z pravidelně generovaných statistik. Výsledky se zobrazují v podobě přehledných grafů a statistik, které lze využít pro strategické řízení informační bezpečnosti.

KERNUN UTM Firewall

Bezpečnost na 100 %

 • Komplexní zabezpečení síťové infrastruktury
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti
 • VPN bezpečné propojení rozsáhlé sítě poboček
 • Centrální správa a řízení síťového provozu
 • Bezpečný a efektivní přístup na internet
 • Monitoring a vizualizace síťové komunikace
 • Možnost zpětné rekonstrukce událostí
 • Zajištění certifikační autority
 • Servis a technická podpora českého výrobce

 

Více o řešení KERNUN UTM Firewall

Certifikační autorita

Důležitou součástí řízení bezpečnosti je správa certifikační autority, což v praxi znamená generování přístupových certifikátů. S využitím služby certifikační správy již nebudete závislí na vašem interním zaměstnanci. Nemusíte řešit jeho případný odchod nebo jiné komplikace, které mohou mít vliv na bezpečný a kontinuální provoz vaší interní sítě. Vše je zajištěno naší certifikační správou.

Servis a svěřená správa

Poskytujeme nejen samotný produkt, ale také služby, díky nimž je bezpečnost skutečně komplexní. Jedná se především o technickou podporu a svěřenou správu v režimu 8 × 5 nebo 24 × 7. Hlavní výhodou svěřené správy je úspora zdrojů na straně zákazníka a nutnost zaměstnávat vlastního technika. Součástí správy je také okamžitá servisní reakce dle pevně stanoveného časového limitu či oprava v místě instalace.

Virtualizace a financování

KERNUN UTM, stejně jako ostatní produkty, nabízíme ve formě jednorázové či měsíční licence. To umožňuje mimo jiné hradit náklady na bezpečnostní produkty z investičních nebo provozních finančních prostředků. Řešení lze provozovat i ve virtuálním prostředí. Investice je pak nižší o cenu fyzického hardwaru a navíc je virtualizace šetrná i z pohledu úspory energie.