Penetrační testy IT systémů, síťové infrastruktury, webových aplikací a internetových služeb

Penetrační testy počítačových systémů, síťové infrastruktury, webových aplikací a internetových služeb provádíme na základě simulace reálného útoku. Poskytneme vám detailní přehled o slabých a kritických místech využitelných k průniku, odhalíme bezpečnostní nedostatky, zhodnotíme stupeň jejich závažnosti a navrhneme nápravná opatření.

Sestavíme vám na míru penetrační test, který prověří skutečnou úroveň zabezpečení vašich informačních systémů. Nečekejte, až vás otestuje skutečný hacker, chraňte včas svá data!

Penetrační test webové aplikace

Testujeme s využitím automatizovaných nástrojů i manuálních scénářů. Navrhneme a provedeme kombinovaný útok s cílem hloubkového auditu webových aplikací vyžadujících vysokou úroveň zabezpečení. Test je vhodný pro webové stránky i rozsáhlé aplikace internetových služeb. Testy provádíme dle metodiky OWASP.

Penetrační test perimetru sítě

Externí penetrační test prověří bezpečnostní mechanismy sloužící k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem či manipulací ze strany útočníka z vnější sítě. Cílem je odhalení co největšího počtu závažných zranitelností, které jsou zneužitelné k průniku a neoprávněnému přístupu do interní sítě.

Penetrační test vnitřní sítě

Interní penetrační test prověří bezpečnostní mechanismy sloužící k ochraně zdrojů, služeb a dat  zaměstnanci,před neoprávněným přístupem a případným zneužitím ze strany uživatelů ve vnitří síti, jako jsou například partneři nebo dodavatelé.

Penetrační test Wi-Fi sítě

Prověření bezpečnostních mechanismů sloužících k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem ze strany uživatelů, připojených prostřednictvím Wi-Fi sítě.

Test sociálním inženýrstvím

Prověření reakcí zaměstnanců na pokusy o získání citlivých informací prostřednictvím e-mailových nebo telefonických kampaní. Pokusy o získání fyzického přístupu k infrastruktuře, serverům a dalším zařízením.

Test mobilních aplikací

Penetrační testy mobilních aplikací zaměřené na identifikaci nedostatků a ověření zabezpečení ukládaných dat, šifrovacích klíčů, ochranu relací a bezpečnou komunikaci aplikací.

Phishingový útok na vlastní kůži

Praktický test odolnosti uživatelů, jako nová forma školení IT bezpečnosti. Zažijte simulovaný útok metodami sociálního inženýrství.

Víte, že pro úspěšný průnik do vaší interní sítě stačí jediná oběť, která útočníkovi podlehne? Zamyslete se nad tím, zda byste vy nebo vaši kolegové použité metody útočníka včas odhalili. Nechat se nachytat v simulovaném útoku nemá žádný vliv na fungování firmy, ale má vysoký edukativní účinek pro všechny účastníky.

 

ČÍst ČLÁNEK

Fáze testování

1. Identifikace cílů

2. Detekce aplikací a služeb

3. Identifikace zranitelností

4. Odhalení nedostatků

5. Analýza a návrh opatření

6. Závěrečná zpráva

7. Re-test

Režimy testování

Black-box

Testerovi je umožněn přístup k testovanému prostředí bez poskytnutí dalších informací o jeho architektuře, použitých technologiích či konfiguraci. Je tak simulován útok z pozice hosta nebo externího útočníka.

White-box

Tester má k dispozici velmi podrobné informace o testovaném prostředí, architektuře sítě, použitých technologiích i konfiguraci. Může tak být simulován útok z pozice administrátora.

Grey-box

Kombinace obou předchozích režimů. Testerovi jsou poskytnuty předem dostupné informace, které má uživatel v dané roli k dispozici. Simulován tak může být útok např. ze strany bývalého zaměstnance, partnera či dodavatele.

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva je výstupem každého našeho testu. Přináší detailní přehled o slabých místech využitelných k průniku do testovaných systémů. Definuje stupeň jejich závažnosti a navrhuje nápravná opatření k jejich eliminaci.

  • Výčet nalezených zranitelností
  • Hodnocení stupně jejich závažnosti
  • Doporučená opatření k jejich eliminaci
  • Manažerské shrnutí výsledků testování
  • Vyhodnocení úrovně zabezpečení

Penetrační testování v praxi

„Využívejte nástroje, které prověří skutečnou úroveň a stav bezpečnosti.“ Peter Šinaľ, bezpečnostní specialista TNS.

Penetrační testy v dnešní době již nejsou řešením pouze pro velké a nadnárodní koncerny, ale důležitou součástí bezpečnostní strategie každého subjektu. Uvádím poznatky, které vyšly najevo při testování ve středně velké firmě působící v oblasti veřejných služeb a logistiky. Tento příklad vybírám záměrně, neboť se jednalo o organizaci, kde administrátoři dbali na bezpečnost, ale neměli k dispozici vhodné nástroje, které by ověřovaly skutečnou bezpečnost v praxi.

 

Číst případovou studii

 

 

Jsou vaše data dostatečně zabezpečena?

Sestavíme vám penetrační test na míru a prověříme skutečnou úroveň ochrany vaší infrastruktury.