Strategické řízení ICT bezpečnosti

Bezpečnost není stav, ale proces, proto je nutné starat se o ni dlouhodobě a cíleně. Nabízíme systém řízení informační bezpečnosti se zaměřením na analýzu a řízení rizik, bezpečnostní politiku, ochranu dat a informací, včetně auditu technického zabezpečení informačních systémů, aplikací a služeb.

Analyzujeme, Navrhujeme, Testujeme…
Naši konzultanti vám pomohou:

  • Odhalit slabá místa v zabezpečení informačních systémů
  • Zaměřit se na závažné nedostatky, rizika a hrozby
  • Navrhnout a realizovat účinná bezpečnostní opatření
  • Sledovat a vyhodnotit efektivitu zabezpečení dat a informací
  • Splnit zákonné povinnosti a normy nadřízených orgánů
  • Dlouhodobě zlepšovat vysokou úroveň ICT bezpečnosti