Blíže k jádru poskytovaných dat

Bez informací dokladovaných na reálných datech budete jen těžko prezentovat své návrhy, obhajovat organizační změny a plánovat efektivitu firemních procesů.

KERNUN Business Intelligence nabízí detailní pohled do internetové a síťové komunikace a poskytuje pokročilé monitorovací nástroje pro analýzu dat a reporting.

Přináší tak nové pohledy dovnitř organizace, do jejích procesů, komunikačních vztahů a zobrazí je v logických souvislostech.

 

KERNUN Business Intelligence

Network Activity Reporter

 • Centrální sběr provozních záznamů
 • Vizualizace síťové komunikace společnosti
 • Algoritmy strojového učení a umělé inteligence
 • Detekce anomálií a bezpečnostních incidentů
 • Analýza dat zobrazená v souvislostech
 • Odhalení komunikačních vazeb
 • Reporting pro strategické řízení

Analýza a reporting

Strategická podpora klíčovým manažerům.

Bezpečnostního manažera bude jistě zajímat reporting případných incidentů, zachycených virů a vyhledávání anomálií. Administrátora zprávy o využívání IT systémů, sledování zátěže, objemu přenášených dat, dostupnosti aplikací. Projektový manažer může vyhodnotit komunikaci uvnitř organizace, mezi jednotlivými pobočkami, odděleními, pracovními týmy a nesmíme zapomenout ani na klíčovou úlohu personalistiky.

Nástroje manažera

 • AUDITOR kontrola a optimalizace
 • CTO efektivita a produktivita
 • SECURITY MANAGER bezpečnostní politika
 • ADMINISTRÁTOR centrální správa a monitoring
 • TEAM LEADER motivace a vztahová komunikace
 • PERSONALISTA udržitelnost lidských zdrojů
 • Interaktivní grafy a přehledná vizualizace dat
 • Výchozí reporty pro okamžité využití
 • Snadné nastavení a tvorba vlastních reportůt
 • Export do oblíbených formátů pdf, xls, csv…

Nástroje administrátora

 • Centrální sběr a úložiště provozních záznamů
 • Detailní přehled o síťové komunikacia zdraví systému
 • Detekování bezpečnostních incidentů a anomálií
 • Bezpečný vzdálený přístup ke konfiguračním změnám
 • Správa přístupových účtů pro jednotlivé role
 • Periodická tvorba reportů a zasílání zpráv
 • Podpora integrace s ostatními zdroji síťových dat
 • Přímá technická podpora českého výrobce
 • Služba vzdálené pomoci