Bezpečnostní systémy KERNUN

Bezpečnostní firewallová řešení KERNUN poskytují vysokou míru kybernetické bezpečnosti zejména v oblasti síťové a internetové bezpečnosti. Cíleně se zaměřují na specifické hrozby a rizika v prostředí svého nasazení, zohledňují lokální aspekty a umí na ně flexibilně reagovat.

KERNUN plní očekávání nových uživatelů. Chrání významné instituce a společnosti z oblasti veřejné správy, bankovnictví, školství i průmyslu. Vyberte si řešení a vyzkoušejte je ve svém provozu.

 

Síťová bezpečnost

Firewall KERNUN UTM
Ochrana firemní sítě

 • Firewall, Antivirus, Antispam
 • Ochrana DNS a mailového provozu
 • Ochrana webového provozu
 • HTTP a HTTPS inspekce
 • Autentizace uživatelů
 • Šifrovaný VPN vzdálený přístup
 • Bezpečné propojení poboček
 • Centrální správa a monitoring

 

Bezpečná síť

Internetová bezpečnost

Web filtr KERNUN Clear Web
Bezpečný přístup na internet

 • Bezpečný a efektivní přístup na internet
 • Řízení webového provozu
 • Přesná kategorizace webového obsahu
 • Pravidla pro jednotlivce i skupiny
 • Uplatnění bezpečnostní politiky v praxi
 • Přehled a statistiky návštěvnosti
 • Prevence před zavirováním sítě
 • Úspora kapacity datové linky

 

Bezpečný internet

Monitoring a reporting

KERNUN Business Intelligence
Analýza a vizualizace dat

 • Detailní pohled do síťového provozu
 • Monitorovací nástroje pro analýzu dat
 • Centrální sběr provozních záznamů
 • Detekce anomálií a hlášení incidentů
 • Odhalení komunikačních vazeb
 • Podpora kybernetické bezpečnosti
 • Reporty klíčovým manažerům
 • Strategická data pro firemní řízení

 

Monitoring a reporting