Spolupráce s klienty si velmi vážíme

Uvědomujeme si, že každá nová zkušenost posouvá dopředu i nás samotné

Svěřené IT bezpečnostní projekty řídíme zodpovědně a systematicky. Využijte naši odbornost a zkušenosti. Věříme, že i náš společný projekt bude úspěšný a splní vaše očekávání.

Kooperativa pojišťovna
Penetrační testy infrastruktury sítě, Penetrační testy aplikací, Penetrační testy webových služeb, Audit koncových stanic, Penetrační test sociálním inženýrstvím.

Banka CREDITAS
Penetrační test internetového bankovnictví, Test zranitelností interní sítě, Audity konfigurace, Penetrační testy mobilních a webových aplikací.

Povodí Odry, státní podnik
Externí penetrační test zahrnující test webových aplikací, Interní penetrační test zahrnující test informačních systémů, Testy odolnosti uživatelů metodami sociálního inženýrství, Penetrační test Wi-Fi sítě.

Teknia Uhersky Brod
Penetrační testy infrastruktury sítě.

SERVIS CLIMAX
Penetrační testy infrastruktury sítě, Penetrační testy aplikací, Testy odolnosti uživatelů formou sociálního inženýrství, Workshop a školení bezpečnosti.

Městský úřad Zábřeh
Penetrační testy infrastruktury sítě.

Státní veterinární ústav Jihlava
Penetrační testy infrastruktury sítě, Testy bezdrátových sítí.

Kraj Vysočina

Bezpečnostní a penetrační testy, Penetrační testy formou sociálního inženýrství s cílem prověření
a zmapování úrovně informační a kybernetické bezpečnosti v personální oblasti, Zabezpečení IT infrastruktury ve vybraných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Penetrační testy odolnosti uživatelů formou sociálního inženýrství, zaměřeny na praktické testování uživatelů a jejich povědomí o informační bezpečnosti, phishing, vishing, pasivní i aktivní test fyzické bezpečnosti.

GUMOTEX

Výkon role bezpečnostního správce ICT.

Tchibo Praha

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR.