Spolupráce s klienty si velmi vážíme

Uvědomujeme si, že každá nová zkušenost posouvá dopředu i nás samotné

Svěřené bezpečnostní projekty řídíme zodpovědně a systematicky. Využijte naši odbornost a zkušenosti. Věříme, že i náš společný projekt bude úspěšný a splní vaše očekávání.

Kooperativa pojišťovna
Penetrační testy infrastruktury sítě, Penetrační testy aplikací, Penetrační testy webových služeb, Audit koncových stanic, Penetrační test sociálním inženýrstvím.

 

 

Banka CREDITAS
Penetrační test internetového bankovnictví, Test zranitelností interní sítě, Audity konfigurace, Penetrační testy mobilních a webových aplikací.

 

PPF banka
Penetrační test internetového bankovnictví včetně testu mobilních aplikací a následný kontrolní Re-test. Penetrační test odolnosti uživatelů – phishing.

Generali Investments CEE,
investiční společnost

Penetrační testy tří vybraných webových aplikací v testovacím i produkčním prostředí.


Canadian Medical
Penetrační testy čtyř vybraných webových a desktop aplikací.


MND Energie
Interní penetrační testy – prověření odolnosti informačních systémů vůči potenciálním útokům z prostředí vnitřní sítě.

Česká Zbrojovka
Bezpečnostní program pro potřeby auditu Úřadu pro civilní letectví – Bezpečnostní politika, Organizace bezpečnosti, Metodika analýzy rizik.

ANECT
Penetrační test webové aplikace Clashing, test uživatelského i administračního prostředí.

Content Bakery
Penetrační test webové aplikace.

ČEVAK
Penetrační testy odolnosti uživatelů formou phishingu a školení uživatelů. Externí výkon funkce manažera kybernetické bezpečnosti.

Recombee
Penetrační test systému Recombee – test webové aplikace a test API.

Alstanet
Penetrační test systému AFM – test administrátorské části, test portálové části a kontrolní Re-test.

Český hydrometeorologický ústav
Zabezpečení síťové infrastruktury a monitoring sítě. Blokování kybernetických útoků díky adaptivnímu firewallu. Řízení webového provozu a bezpečný přístup na internet. Služby servisní podpory a správa IT systémů. Penetrační testy webových aplikací.Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Zabezpečení síťové infrastruktury řešením KERNUN. Blokování kybernetických útoků díky adaptivnímu firewallu a řízení webového provozu pro bezpečný přístup na internet ve školní síti.

Povodí Moravy
Zabezpečení síťové infrastruktury a monitoring sítě. Blokování kybernetických útoků díky adaptivnímu firewallu. Řízení webového provozu pro bezpečný přístup na internet.


Kraj Vysočina
Bezpečnostní a penetrační testy, Penetrační testy formou sociálního inženýrství s cílem prověření
a zmapování úrovně informační a kybernetické bezpečnosti v personální oblasti, Zabezpečení IT infrastruktury ve vybraných organizacích zřizovaných Krajem Vysočina.


Povodí Odry, státní podnik
Externí penetrační test zahrnující test webových aplikací, Interní penetrační test zahrnující test informačních systémů, Penetrační test Wi-Fi sítě. Testy odolnosti uživatelů vůči kybernetickým útokům metodami sociálního inženýrství.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Penetrační testy odolnosti uživatelů formou sociálního inženýrství, zaměřeny na praktické testování uživatelů a jejich povědomí o informační bezpečnosti, phishing, vishing, pasivní i aktivní test fyzické bezpečnosti.

Global Payments Europe
Penetrační testy mobilních aplikací a API.

GUMOTEX
Výkon role bezpečnostního správce ICT.

Tchibo Praha
Výkon funkce pověřence GDPR.

RETIA
Penetrační testy záznamového systému ReDAT – test webové aplikace pro uživatele, test webové aplikace pro administraci.

SERVIS CLIMAX
Penetrační testy infrastruktury sítě, Penetrační testy aplikací, Testy odolnosti uživatelů formou sociálního inženýrství, Workshop a školení bezpečnosti.

Teknia Uhersky Brod
Penetrační testy infrastruktury sítě.

Město Pacov, Městský úřad Pacov
Zabezpečení síťové infrastruktury bezpečnostním řešením KERNUN pro blokování kybernetických útoků.


Městský úřad Zábřeh

Penetrační testy infrastruktury sítě.

Státní veterinární ústav Jihlava
Penetrační testy infrastruktury sítě, Testy bezdrátových sítí.